time

Spolehlivý přístup k
internetu se stálou
deklarovanou rychlostí

launch

Vysokorychlostní
přenos dat - od 100
Mbit až 40 Gb / s

telephone

Telefonie
(pevná
městská komunikace)

earth

Internet je nová generace: skutečná
technologie, zejména
protokol IPv6

tag

Čestné a ziskové sazby
pro různé typy daňových poplatníků, bez
skrytých plateb nebo
dalších omezení

monitor

Instalace softwaru, nastavení
kabelových a
bezdrátových sítí,
opravy apod.

router

Servis počítačů, konfigurace
směrovačů a Wi-Fi

hours-1

Celodenní řešení
všech otázek
odborníkům s vysokou kvalifikaci

secure-shield

Systém ochrany DDoS