Тарифы телефонии

ПОДКЛЮЧИТЬ Internet

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

18 вересня 2018 року № 488

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

02 жовтня 2018 р. за № 1126/32578

 

ГРАНИЧНІ ТАРИФИ

на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на
період з 01
січня 2019 року

Таблиця 1

Номер статті

Позиція

Види послуг

Граничний (максимальний) розмір оплати без ПДВ (грн)

для підприємств, установ, організацій

для фізичних осіб – підприємців

для населення

бюджетних

інших

1

2

3

4

5

6

7

Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування
(встановлення телефонного апарата)

1

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

1

Основного телефонного апарата, підключеного до окремої лінії1

100-00

100-00

100-00

70-00

2

Основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою1

100-00

100-00

100-00

70-00

3

Паралельного телефонного апарата у різних абонентів1, 2

100-00

100-00

100-00

70-00

4

Телефонного апарата односторонньої дії1, 3

100-00

100-00

100-00

58-31

5

Телефонного апарата колективного користування (у місцях спільного користування в комунальній квартирі з кожної сім’ї)1, 3

х

х

х

58-31

6

Вечірнього телефону1, 2, 3

х

100-00

100-00

58-31

7

Основного телефонного апарата терміном дії не більше трьох місяців1

53-30

53-30

53-30

23-31

8

Переключення основного телефону абонентів відомчих АТС на автоматичні телефонні станції телефонної мережі загального користування операторів телекомунікацій за заявою абонента

100-00

100-00

100-00

70-00

9

Переключення телефону абонентів місцевих телефонних мереж з ініціативи оператора телекомунікацій

безоплатно

10

Підключення обладнання циркулярного виклику до лінії діючого телефону

100-00

100-00

100-00

х

2

11

Підключення з’єднувальної лінії екстрених служб

333-33

333-33

333-33

х

1 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних осіб.

2 У разі відключення вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за зворотне включення не справляється.

3 У разі переключення телефону односторонньої дії, колективного та вечірнього телефонів на основний телефон абонент доплачує різницю між діючими тарифами позицій 1, 2 та 4-6 статті 1

Перевстановлення основного або паралельного телефонного апарата

3

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

12

В одному будинку

75-00

75-00

75-00

60-00

13

В інший будинок

100-00

100-00

100-00

70-00

Переоформлення договору на користування телефоном

4

 

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

14

При переїзді абонента на нове місце проживання у телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі одного оператора

х

х

х

30-00

15

При переїзді абонента втелефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі іншого оператора

х

х

х

70-00

16

На члена сім’ї або на співвласника чи власника квартири за письмовою заявою абонента або в разі смерті абонента

х

х

х

30-00

17

На члена сім’ї або співвласника чи власника квартири, якщо телефон було встановлено на пільгових умовах, у разі смерті абонента

х

х

х

30-00

18

При одержанні заявником телефонізованої квартири в спадщину

х

х

х

30-00

19

При передачі у найм (оренду) телефонізованих квартир (за поновлення попереднього договору після закінчення терміну оренди плата з орендодавця не справляється)

х

х

х

30-00

20

Переоформлення квартирного телефону на службовий

100-00

100-00

100-00

х

21

Переоформлення службового телефону на квартирний

х

х

х

30-00

22

На правонаступника реорганізованої юридичної особи, що залишився у телефонізованому приміщенні, за кожний основний телефонний апарат

30-00

30-00

30-00

х

23

Переоформлення телефону на нового власника за письмовою згодою абонента, який мав відповідно до законодавства додаткові права на користування та розпорядження телефонною лінією

х

х

х

30-00

 

Таблиця 2

Но-мер стат-ті

По-

зи-

ція

Види послуг та плати

Для підприємств, установ, організацій

Для

фізичних осіб – підприємців

Для населення

бюджетних

інших

без пого-динної

оплати місце-

вих розмов

з пого-динною

оплатою місцевих розмов

без пого-динної

оплати місце-

вих розмов

з пого-динною

оплатою місцевих розмов

без пого-динної

оплати місце-

вих розмов

з пого-динною

оплатою місцевих розмов

без

пого-динної оплати місце-

вих розмов

з пого-динною

оплатою місцевих розмов

4.1 

4.2 

5.1 

5.2 

6.1 

6.2 

7.1 

7.2 

Абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць) 

1

 

 

абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів

1

За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі)1, 2

61-00

59-59

61-00

59-59

61-00

59-59

55-92

54-28

2

За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт

х

0-00075

х

0-00075

х

0-00075

х

0-00075

3

За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири) 1, 2

х 

х 

х

х 

х 

х 

27-96

х 

4

За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою1, 2

48-80

47-67

48-80

47-67

48-80

47-67

44-74

43-42

5

За спарений телефон, встановлений у комунальній квартирі, з кожної родини1, 2

х

х

х

х

х

х

22-37

х

6

За паралельні телефонні апарати, встановлені у різних абонентів (з кожного абонента)1, 2, 3

36-60

х

36-60

х

36-60

х

33-55

х

7

За вечірній телефон1, 2, 3

х

х

30-50

29-80

30-50

29-80

27-96

27-14

8

За телефон односторонньої дії1, 2

30-50

29-80

30-50

29-80

30-50

29-80

27-96

27-14

абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів

9

За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі) 1, 2

61-00

59-59

61-00

59-59

61-00

59-59

55-92

54-28

 

10

За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт

х

0-00075

х

0-00075

х

0-00075

х

0-00075

11

За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири) 1, 2

х 

х 

х 

х 

х 

х 

27-96

 

х 

12

За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою1, 2

48-80

47-67

48-80

47-67

48-80

47-67

44-74

43-42

13

За спарений телефон, встановлений у комунальній квартирі, з кожної родини-1, 2

х 

х 

х 

х 

х 

х 

22-37

х 

14

За паралельні телефонні апарати, встановлені у різних абонентів (з кожного абонента)1, 2, 3

36-60

х

36-60

х

36-60

х

33-55

х

15

За вечірній телефон1, 2, 3

х

х

30-50

29-80

30-50

29-80

27-96

27-14

16

За телефон односторонньої дії1, 2

30-50

29-80

30-50

29-80

30-50

29-80

27-96

27-14

1 У рахунок абонплати надається 10 000 нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов для всіх категорій споживачів при погодинній оплаті місцевих розмов незалежно від способу підключення.

2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних осіб.

3 При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за період відключення не справляється

2

17 

Плата за з’єднувальну лінію екстрених служб 

20-55

х

36-02

х

36-02

х

х 

х 

3

18

За кожну секунду розмови з автоматизованих переговорних пунктів (АПП)

х

х

х

0-00166

Покілометрова плата (у розрахунку на рік)

4

 

19

 

За кожний кілометр фактичної довжини абонентської лінії від абонента до межі населеного пункту, якщо телефон установлений за межею населеного пункту і підключений до АТС цього населеного пункту, незалежно від способу підключення телефону1

32-30

  

32-30

32-30

8-38

1 Покілометрова плата сплачується додатково до абонентної плати за користування телефоном. За лінію, створену апаратурою ущільнення, покілометрова плата не справляється

 

 

Примітки:

 

1. Тарифи, установлені для бюджетних підприємств, установ, організацій, застосовуються на підставі довідки фінансових органів про повне фінансування підприємств, установ, організацій за рахунок бюджетних коштів. Цими тарифами користуються видавництва відповідно до Закону України «Про видавничу справу» та Українське національне інформаційне агентство України (Укрінформ) у частині, що стосується виконання державного замовлення.

Державні та комунальні телерадіоорганізації, редакції державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємства зв’язку, що їх розповсюджують, користуються послугами телефонного зв’язку за тарифами, установленими для бюджетних організацій, на підставі документів чи завірених в установленому законодавством порядку їх копій, що підтверджують фактичне здійснення відповідної діяльності.

2. Оператори мають право знижувати Граничні тарифи, але не нижче рівня собівартості відповідної послуги.

 

 

 

Директор Департаменту

економічного аналізу А. Барабін

 

 

 

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ